Reklamy w Roblox nie b?d? wy?wietlane u?ytkownikom poni?ej 13 roku ?ycia

Roblox wprowadza nowe standardy dla wszystkich reklam na swojej platformie. Ich celem jest zwi?kszenie przejrzysto?ci ofert reklamowych oraz …
View full source